Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu triển khai tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về biển đảo Việt Nam.

Trong đợt cao điểm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 06/11/2014, Phòng Tư pháp phối hợp Đồn Biên phòng Hải Vân tham mưu UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 21/8/2014 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016" và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo (Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Biên giới Quốc gia 2003, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982...) cho 150 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các cơ quan thành viên mặt trận phường, Bí thư chi bộ khu dân cư ven biển, một số hộ dân thuộc khu vực biên giới biển ở các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh...

 


Báo cáo viên truyền đạt pháp luật về biển đảo Việt Nam

 

Thông qua buổi tuyên tuyền, phổ biến các đại biểu đã được truyền đạt kiến thức pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông... tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở địa bàn khu vực biên giới biển của quận; nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

 


Đại biểu, nhân dân khu vực biên giới biển tham dự Hội nghị

 

Trong thời gian đến, UBND quận Liên Chiểu tiếp tục giao phòng Tư pháp, UBND các phường biên giới biển phối hợp Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL tại các phường biên giới; nhu cầu của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, từ đó tham mưu cho UBND quận có các biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL. Đồng thời biên  soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn và các nội dung khác có liên quan.

 

Đồng Duy Lộc
Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Liên Chiểu.