Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu triển khai nhiệm vụ QPQSĐP 2015

     Sáng ngày 14/1, UBND Quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ QPQSĐP năm 2015. Theo đó có 6 nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện: Quán triệt, thực các chỉ chị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; tập trung công tác giáo dục QP-AN; Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; Kết hợp chặt chẽ xây dựng phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QPAN và xây dựng KVPT; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm và ngay trong quý 1 là phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân.   

 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Năm 2014, công tác QPQSĐP được quận Liên Chiểu chú trọng, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo về số lượng và chất lượng; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3, giáo dục QPAN cho trên 4000 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ với trên 1.700 đ/c, trong đó, phát triển mới dân quân năm nhất là 171 đ/c, phát triển đảng trong DQTV và DBĐV 31 đ/c...

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

     Tại hội nghị, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND Thành phố; Ban CHQS TP tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 1 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 3 cá nhân, và Chiến sĩ tiên tiến cho 1 cá nhân; UBND Quận khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã làm tốt công tác QPQSĐP năm 2014.

 

Đông Phương