Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tổng kết hoạt động phổ biến, GDPL năm 2014.

Sáng ngày 25/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, GDPL quận Liên Chiểu tổng kết hoạt động năm 2014 và phát động cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN".

 

 

Năm qua, Hội đồng đã có nhiều hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL. Trong đó đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức trên 1.100 buổi tuyên truyền nội dung Hiến pháp 2013, Luật Hòa giải cơ sở, phổ biến pháp luật về biển đảo Việt Nam, bảo vệ môi trường,... với hơn 240.000 lượt người tham gia, cấp phát miễn phí hơn 13.000 tài liệu tuyên truyền. Tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật bằng hình thức cổ động trực quan, xe tuyên truyền lưu động. Trong công tác hòa giải cơ sở, toàn quận hiện có 159 tổ, hơn 1.300 hòa giải viên. Năm 2014 tiếp nhận 66 vụ, giải thành 52 vụ, chuyển cấp trên 14 vụ. Bên cạnh đó, Đoàn trợ giúp pháp lý đã tổ chức 3 đợt trợ giúp pháp lý tại các phường, đã giúp 219 trường hợp.

 

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng hoạt động năm 2015 với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời phát động cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN" nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp đến CBCCVC, người dân trên địa bàn. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ nay đến ngày 25/4/2015.

 

 

Dịp này, UBND quận Liên Chiểu cũng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong hoạt động phổ biến, GDPL năm 2014.

 

Bình Phạm.