Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tổng kết công tác tuyển quân 2013, triển khai công tác tuyển quân 2014

Sáng ngày 3/10, Quận Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2013 và triển khai công tác tuyển quân năm 2014.

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2013

Đợt 2/2013, Liên Chiểu đạt 100% chỉ tiêu giao quân với 135 công dân. Quân số được giao về các đơn vị Tiểu đoàn 906 Hóa học, Vùng 3 Hải Quân, Trung đoàn 971 và Biên phòng thành phố ĐN. Chất lượng quân năm nay được đánh giá cao về trình độ học vấn và chính trị với 2 Đảng viên, 29 đối tượng Đảng và 104 đoàn viên. Trong đó 9 thanh niên có trình độ ĐH,CĐ,TC; 91 thanh niên tốt nghiệp THPT và 35 thanh niên tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên chất lượng sức khỏe đạt thấp so với yêu cầu. Trong tổng số 135 thanh niên trúng tuyển có đến 91 thanh niên sức khỏe loại 3. Hội nghị tập trung đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai công tác tuyển quân đợt 1/2014.

Khen tặng cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyển quân 2013

Xác định gối đầu về thời gian là một khó khăn rất lớn cho công tác chuẩn bị. Bởi vậy, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014 được HĐNVQS Quận tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay từ bây giờ. Chủ tịch HĐNVQS Quận Dương Thành Thị chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát nắm thực lực công dân, chú trọng công tác sơ tuyển, khám tuyển sao cho đạt chất lượng về sức khỏe; quán triệt sâu sắc khâu thâm nhập 3 gặp 4 biết với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó" tránh bù đổi sau giao quân; tập trung làm tốt công tác hậu phương quân đội và quan tâm giải quyết việc làm đối với quân nhân xuất ngũ. Đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng cho thanh niên trúng tuyển và động viên các thanh niên là Đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp tham gia thực hiện NVQS. Được biết, dự kiến chỉ tiêu giao quân của quận Liên Chiểu đợt 1/2014 là 160 công dân, tăng 25 công dân so với năm 2013.

Đông Phương