Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sáng ngày 31/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Liên Chiểu tổ chức tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công bố quyết định thành lập tổ trợ giúp pháp lý.

 

 

Với 4 hình thức thực hiện: công tác tuyên truyền miệng, cấp phát tài liệu; trợ giúp pháp lý; xét xử lưu động; triển khai Ngày pháp luật; trong năm 2013, toàn quận Liên Chiểu đã thực hiện trên 810 buổi tuyên truyền với trên 145.000 lượt người tham dự, củng cố trên 370 tổ hòa giải cơ sở với trên 1.000 hòa giải viên. Trang bị các tủ sách pháp luật ở quận và 5 phường với 150 đầu sách/tủ. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị đã chủ động biên soạn 4.800 tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, điển hình là phòng Tư pháp quận phối hợp với Quận đoàn, Phòng Quản lý đô thị, Công an quận tổ chức tuyên truyền về luật An toàn giao thông, Luật Biển đảo Việt Nam cho gần 3.000 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên, công nhân trên địa bàn. Các hội đoàn thể đã phối hợp với lực lượng công an quận thực hiện gần 140 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy - tội phạm, tệ nạn xã hội… với trên 12.000 lượt người tham gia. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân đã tổ chức 9 phiên tòa xét xử lưu động thu hút hơn 1.000 người tham dự.

 

Từ những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ cho năm 2014. Trong đó chú trọng đến công tác triển khai các Đề án của thành phố như: tổ chức thành lập "CLB công tác XH và phòng chống tội phạm" tại các địa phương… Hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập Tổ trợ giúp pháp lý quận Liên Chiểu với 9 thành viên. Dịp này, Hội đồng phối hợp PB GDPL cũng đã khen thưởng cho 7 tập thể đạt thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

 

Bình Phạm.