Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tổng kết công tác Mặt trận năm 2014

     Sáng ngày 19/1, UBMTTQVN quận Liên Chiểu tổng kết công tác mặt trận năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

 

 

     Năm qua, mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, trong đó có nhiều mô hình nổi bật như: "KCC an toàn về PCCC", KDC thân thiện môi trường, KDC văn hóa biển, mỗi KDC một việc làm thiết thực... trong năm người dân 5 phường đã thực hiện 535 việc làm thiết thực trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Năm 2014, toàn quận đã vận động hơn 1,8 tỷ đồng cho quỹ "Vì người nghèo". Từ nguồn kinh phí này, mặt trận các cấp đã giúp đỡ 1.370 hộ thoát nghèo, vượt 14% kế hoạch, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động, sửa chữa nhà cho 103 hộ chính sách.

 

     Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện chủ trương di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng, tổ chức tốt công tác hòa giải cơ sở. Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng hoạt động năm 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh các CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC", "Ngày vì người nghèo", triển khai thực hiện chủ đề "Năm văn hóa, văn minh đô thị"... Dịp này, 44 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2014 đã được khen thưởng.

 

Bình Phạm