Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tập huấn công tác tài chính Công Đoàn Cơ Sở

      Chiều ngày 15/5, Liên đoàn lao động quận Liên Chiểu tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở. Tham gia tập huấn các bí thư, kế toán công đoàn cơ sở được báo cáo viên thành phố cung cấp các nội dung về quy trình tiến hành kiểm tra tài chính, kiểm tra chấp hành chế độ kế toán, quy chế chi tiêu nội bộ, các sai phạm cần chú ý.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

      Tại buổi tập huấn các công đoàn cơ sở còn được BCV giải thích những khúc mắc trong công tác kiểm tra tài chính. Qua đây nhằm hỗ trợ các công đoàn cơ sở phòng ngừa và xử lý những vi phạm pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phát hiện những bất cập về chế độ, chính sách. Đồng thời để đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý trong việc tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ, đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống tổ chức công đoàn.

Bình Phạm