Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu: Phát động Phong trào thi đua yêu nước và Hội thi Tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU.

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2013, quận Liên Chiểu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước Chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) và Hội thi Tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

 

Nhằm tạo ra những bước đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nay đến ngày 07/5/2014, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, Quận uỷ, UBND, UBMTTQVN và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Liên Chiểu phát động đợt thi đua có chủ đề "Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)" trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực công tác, hướng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Để phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt hiệu quả thiết thực,  quận Liên Chiểu bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, sát thực tế, đồng thời vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền quận Liên Chiểu kêu gọi và đề nghị các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống thi đua ái quốc theo lời Bác Hồ kính yêu đã dạy "Càng khó khăn, càng phải thi đua" và thực hiện nội dung chủ đề của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết chung sức, chung lòng, nêu cao ý chí, năng lực sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015.   

 


Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ông Dương Thành Thị
phát động phong trào thi đua yêu nước

 

Hoà với không khí thi đua sôi nổi chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, quận Liên Chiểu tổ chức Hội thi tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

 


Phó Chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Thanh Chuơng khai mạc Hội thi  

 

Hội thi gồm có 12 đội đến từ các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận uỷ, UBMTTQVN quận, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc quận, phường, các cán bộ, chiến sỹ cơ quan Công an quận, Chi cục thuế quận với 02 phần thi: Thi thuyết trình, ứng xử và văn nghệ. Phần thi thuyết trình, ứng xử các đội sẽ được Ban tổ chức giao 01 chủ đề trong 8 nội dung 05 xây: "Trách nhiệm", "Chuyên nghiệp", "Trung thực", "Kỷ cuơng", "Gương mẫu" và 03 chống "Quan liêu", "Tiêu cực",  "Bệnh hình thức".

 

 
Các tiểu phẩm thi thuyết trình khá sinh động đến từ
các cơ quan, đơn vị quận Liên Chiểu

 

Qua Hội thi, các đội dự thi đã đưa ra được những thực trạng và nhiều biện pháp để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ.

 


Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố và lãnh đạo quận trao thưởng cho các đội thi

 

Đồng thời, qua Hội thi đã mang lại thông tin cho toàn thể CBCCVC trên địa bàn quận rằng, để hướng tới một thành phố đáng sống, một tương lai công bằng, toàn diện và thịnh vượng cho tất cả chúng ta, trước hết mỗi CBCCVC quận phải nuôi dưỡng một nền văn hoá công vụ toàn vẹn, mang tính công khai, minh bạch, có trách nhiệm và quản lý tốt.

 

Ngân Hà - Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu.