Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi

      Sáng ngày 13/3, UBND quận Liên Chiểu hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự.

 

Toàn cảnh buổi góp ý

 

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng ban sau khi được quán triệt các nội dung sửa đổi của Bộ Luật Dân sự đã có những ý kiến thảo luận. Đa số các ý kiến thống nhất với nội dung sửa đổi của Bộ Luật như trong dự thảo bổ sung điều 19 với nội dung Tòa án không được từ chối yếu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật áp dụng, trong trường hợp này Tòa án căn cứ vào tập quán pháp, nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ công bằng để xem xét giải quyết,... Bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến không thống nhất với nội dung dự thảo sửa đổi, như trong vấn đề nhập khẩu, hộ gia đình,... Qua hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các CBCCVC trên địa bàn quận.

Bình Phạm