Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Sáng 29/9, UBND quận Liên Chiểu tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

 


Quang cảnh Lễ phát động

 

Với chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc" từ ngày 29/9 đến 5/10/2014, các ngành, tổ chức, đoàn thể phối hợp Ngành GD&ĐT quận tổ chức khai giảng các lớp học miễn phí, ngắn hạn để giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội như: bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; các lớp nghề cho lao động nông thôn; mở các lớp giáo dục kỹ năng sống; các trường học tổ chức các lớp học ngoại khóa cho học sinh...

 

Sau 1 tuần triển khai, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng các tập thể, các nhân tham gia tích cực tuần lễ học tập suốt đời.

 

Q. Thắng.