Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

Sáng ngày 25/02/2014, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng thành phố cùng 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố đóng trên địa bàn quận.

 


Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của quận trong năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tiến bộ, đổi mới; có tác động tích cực nhằm cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn quận phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong năm 2013, các đơn vị đã thực hiện tốt chủ đề thi đua:"đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" và các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động; năm 2014, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Liên Chiểu chung sức, đồng lòng quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2014".

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận còn bộc lộ những hạn chế như: Công tác thi đua khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào chiều sâu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua có nơi, có lúc chưa liên tục, sâu rộng; phong trào thi đua giữa các phường, các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, một số cơ quan đơn vị nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ, sâu sắc, còn coi nhẹ công tác thi đua khen thưởng.

 


Ông Nguyễn Thanh Chương - Phó Chủ tịch UBND quận
báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quận trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013, Với tinh thần thi đua hăng hái và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc quận trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị trong quận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể và cá nhân được bình chọn, suy tôn  danh hiệu và hình thức thi đua xứng đáng. Tiếp đó, đồng chí đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong quận cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014, để phong trào ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp.

 

Tại Hội nghị đã vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, cụ thể: UBND phường Hòa Minh, UBND phường Hòa Khánh Bắc và cá nhân đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Bên cạnh đó, tại Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho 04 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân và công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 15 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Ngoài ra, 22 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 17 tập thể được tặng Giấy khen tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu quận Liên Chiểu năm 2013.

 

 
Ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua
khen thưởng thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua xuất sắc
và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

 

 
Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu trao Giấy khen cho các cá nhân
được công nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 


Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu trao Giấy khen
cho các Tổ Dân phố xuất sắc tiêu biểu quận Liên Chiểu năm 2013

 


Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận Hội nghị 

và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận nhấn mạnh: "Năm 2013, các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể và cá nhân được nhận danh hiệu và hình thức thi đua xứng đáng. Sang năm 2014, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Liên Chiểu cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần thi đua năm 2013, hăng hái trong việc phát động và đăng ký thi đua năm 2014, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương và thành phố giao".

 

Đinh Hợi - Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu.