Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu: Hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính.

Thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2014, kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của quận Liên Chiểu giai đoạn 2013 - 2015 hướng đến mục tiêu xây dựng nền công vụ "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả". Trong đó, mục tiêu cụ thể là Xây dựng danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính thuộc quận. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 100% công chức, lao động hợp đồng hành chính thực thi công vụ theo vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch. Sáng ngày 01/10/2014, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính thuộc quận.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ thành phố có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Về phía UBND quận có đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham mưu của các cơ quan chuyên môn thuộc quận.

 


Ông Phạm Minh - Trưởng Phòng Nội vụ quận phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Phạm Minh - Trưởng phòng Nội vụ quận nêu rõ xác định vị trí việc làm cho từng cơ quan chuyên môn là cơ sở và căn cứ để đổi mới cơ chế quản lý công chức theo nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm. Các nội dung quản lý công chức khác như quản lý biên chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch, đổi mới công tác đánh giá, nâng cao kỷ luật, kỷ cương cũng như thực hiện tinh giản biên chế,... đều phụ thuộc vào việc triển khai việc xây dựng vị trí việc làm cho từng cơ quan. Ông Phạm Minh nhấn mạnh, ý nghĩa của công việc này nhằm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức; phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm, các cơ quan, tổ chức; phục vụ hiệu quả cho hoạt động tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng công chức, đánh giá quy hoạch cán bộ.

 


Bà Trà Hoa Nữ - Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế
Sở Nội vụ thành phố hướng dẫn tại Hội nghị

 

Để giúp các đại biểu dự Hội nghị hiểu rõ về xác định vị trí việc làm, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ thành phố hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc, ý kiến của công chức tham dự Hội nghị về vị trí việc làm và phương pháp xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Giới thiệu các nội dung từ mục tiêu, phân loại, cấu trúc, nguyên tắc, căn cứ, phương pháp xác định vị trí việc làm đến các bước thống kê, mô tả công việc, đưa ra các ví dụ minh họa, hướng dẫn việc kết nối gữa vị trí việc làm với đánh giá kết quả làm việc của công chức trên phần mềm đánh giá. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức được pháp luật xác định là nhiệm vụ bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị để thực hiện đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức.Vị trí việc làm được hiểu là chỗ làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vị trí việc làm có thể có 1 hoặc nhiều công việc, có tính thường xuyên, lặp đi lặp lại chứ không bao gồm những công việc thời vụ, tạm thời.

 


Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã nêu khó khăn trong kê khai chức năng, nhiệm vụ, kê khai đầu công việc, vướng mắc khi tổng hợp các biểu mẫu và xác định số lượng người làm việc đối với từng vị trí.

 

Sau Hội nghị, các cơ quan sẽ khẩn trương triển khai theo hướng dẫn và gửi về Phòng Nội vụ quận để tổng hợp báo cáo UBND quận trình Sở Nội vụ thành phố phê duyệt theo quy định.         

                  

Trịnh Thanh Hương - Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu.