Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu: Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Sáng ngày 25/01/2014, tại UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

 

Tham dự công bố quyết định bổ nhiệm có đ/c Hà Thành Thương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đ/c Đàm Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; đ/c Phạm Minh - Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan chính quyền, Trưởng phòng Nội vụ quận cùng lãnh đạo và công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND quận, đ/c Phạm Minh - Trưởng phòng Nội vụ quận công bố các Quyết định bổ nhiệm:

 

            - Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận đối với đ/c Lê Duy Hòa, Quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận;

 

            - Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận đối với đ/c Phạm Đình Tiến, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

 

 
Phó Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng  trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

 

Thay mặt cho lãnh đạo UBND quận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng phát biểu, giao nhiệm vụ và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

 

Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, đ/c Lê Duy Hòa và đ/c Phạm Đình Tiến, tân Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa trước Quận ủy, UBND quận trong thời gian đến sẽ cùng với tập thể công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường quận nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Kim Anh - Phòng Nội vụ.