Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu đánh giá công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 11

Chiều 30/10/2013, UBND quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 11.

Ngay sau khi nhận được thông tin về bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận Liên Chiểu đã triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt. Hơn 62 ngàn người dân được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Thiệt hại về tài sản do bão số 11 gây ra trên địa bàn quận Liên Chiểu ước gần 23 tỉ 500 triệu đồng nhưng điều đáng mừng là không xảy ra trường hợp người chết do bão gây ra.

Ngay sau khi bão tan, UBND quận đã kịp thời huy động lực lượng thu dọn vệ sinh môi trường, giúp dân lợp lại nhà cửa và nhanh chóng hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng. Bên cạnh những mặt ưu điểm, hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Đó là một số hộ dân còn thờ ơ với công tác phòng chống bão; việc cập nhật thông tin thiệt hại còn nhiều lúng túng, chưa kịp thời; vẫn còn một bộ phận dân cư chưa chú trọng trong việc dọn vệ sinh môi trường sau bão, đặc biệt là trong lớp trẻ. Hiện quận tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại; triển khai công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức quản lí và phân phối, cấp phát hàng cứu trợ đến đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng khiếu nại gây bức xúc trong nhân dân. Tại hội nghị, UBND quận khen thưởng cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Q. Thắng.