Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

LC tổng kết và triển khai công tác XMC – PCGD và chống học sinh bỏ học năm 2015

     Sáng ngày 12/3, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ - xây dựng xã hội học tập quận Liên Chiểu hội nghị tổng kết và triển khai công tác XMC – PCGD và chống học sinh bỏ học năm 2015.

 

      Toàn cảnh buổi tổng kết

 

     Năm 2014, để hoàn thành tốt mục tiêu về công tác PCGD-XMC, Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội về công tác PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, PCGD bậc trung học. Công tác xã hội hóa giáo dục, tổ chức tốt công tác điều tra trình độ nhân dân giai đoạn 2010-2015. Mở các lớp XMC, phổ cập bậc trung học ở các phường, hạn chế lưu ban, bỏ học. Qua đó đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác xóa mù chữ, PCGD. Các nhóm tuổi từ 15t-25t, 26t-35t, 36t-60t có số lượng người biết chữ đạt tỷ lệ 100%. 100% trẻ em 5 tuổi được chăm sóc giáo dục theo chương trình GDMN, 81/81 phòng học đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường Mầm non, 100% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học. Các tiêu chuẩn PCGD THCS, trung học đều được hoàn thành, đạt trên 90%. Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong đó chú trọng công tác điều tra số liệu PCGD XMC theo biểu mẫu mới của Bộ GD ĐT, phát triển và hoàn thiện mạng lưới trường Mầm non, Tiểu học,... tích cực phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN, nghề. Nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học....

      Dịp này, 4 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XMC-PCGD đã được UBND quận và Phòng GD ĐT quận khen thưởng.

Bình Phạm