Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

LĐLĐ quận Liên Chiểu Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sáng 30/5/2014, Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị triển khai triển khai Hiến pháp năm 2013 và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Về dự có Đ/c Hoàng Hữu Nghị - PCT LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, Bà Lê Thị Xuân Nga - Trưởng phòng Tuyên tuyền Pháp luật Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, đ/c Đồng Duy Lộc - Phó Trưởng phòng Tư Pháp quận Liên Chiểu và toàn thể BCH công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn quận tham dự.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị quán triệt đến các cán bộ công đoàn những nội dung mới của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI; hướng dẫn thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn và tuyên truyền, quán triệt Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

 


Bà Lê Thị Xuân Nga - Trưởng phòng Tuyên tuyền Pháp luật Sở Tư pháp
giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp 2013

 

Trước khi đi vào trình bày nội dung cụ thể của bản Hiến pháp 2013, Bà Lê Thị Xuân Nga nhấn mạnh: "Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là bản Hiến pháp đã kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992 nhưng cũng có những điểm mới so với các Hiến pháp trước đó".

 

Bà Lê Thị Xuân Nga đã trình bày lần lượt 11 chương của Hiến pháp sửa đổi 2013, trong đó tập trung vào những điểm mới tại Chương I - Chế độ chính trị, Chương II - Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương V - Quốc hội, Chương VII - Chính phủ, Chương IX - Chính quyền địa phương. Bà Lê Thị Xuân Nga cho biết: "Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013 có nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập hiến. Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân".

 

Cũng tại hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nghe đồng chí Hoàng Hữu Nghị - PCT LĐLĐ thành phố Đà Nẵng triển khai các nội dung quan trọng trong Nghị quyết XI Công đoàn Việt Nam. Đó là: Những nội dung cơ bản của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; một số điểm mới, điểm bổ sung, sửa đổi của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; 4 chương trình hành động về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động; Công tác tài chính công đoàn; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn nắm vững các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với các nội dung cơ bản về: Đoàn viên và cán bộ Công đoàn; nguyên tắc và hệ thống tổ chức Công đoàn. Qua đó, giúp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức cũng như từng cán bộ công đoàn trong việc thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

(Người đăng: tuanhn)