Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở phường Hòa Hiệp Bắc

Ngày 23/7/2013, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ thành phố Đà Nẵng do Ông Nguyễn Thanh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Trong buổi làm việc, đoàn đã nghe BCĐ phường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Qua đó, đoàn kiểm tra đã trao đổi, điều chỉnh, nhằm giúp BCĐ phường thấy được những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ phường trong việc triển khai Pháp lệnh 34 một cách đồng bộ đến nhân dân. Thực hiện công khai các nội dung theo quy định để nhân dân bàn, thảo luận và giám sát. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ, nhân dân đã bàn và quyết định hình thức huy động, mức đóng góp, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, không có đơn thư tồn đọng,  khiếu kiện vượt cấp. Đặc biệt, Phường Hòa Hiệp Bắc là đơn vị  làm tốt việc công khai các dự án quy hoạch, công tác giải tỏa đền bù,  không để xảy ra việc khiếu kiện và thi hành cưỡng chế.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
làm Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc Ông Nguyễn Thanh Quang, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ phường Hòa Hiệp Bắc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân từng tổ dân phố  về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là nắm tình hình quần chúng nhân dân nhằm thực hiện công tác phản biện xã hội và phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cấp có thẩm quyền.

Như Hân