Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại phường Hòa Hiệp Bắc

Đoàn Kiểm tra của Quận ủy Liên Chiểu do Ông Phạm Duy Minh - Phó ban Dân vận Quận ủy, Phó đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 tại phường Hòa Hiệp Bắc.

Tại buổi kiểm tra Đoàn  đã nghe đại diện Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Hòa Hiệp Bắc  báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm qua và 6 tháng đầu năm 2013, cho thấy: Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc trong thời gian qua đã đạt những kết quả cao. Kết quả nổi bật trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng  uỷ  thể hiện ở một số văn bản ban hành như: Nghị quyết của Đảng uỷ, kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động phối hợp giữa UBND với UBMT và các hội đoàn thể và quy ước của các tổ dân phố. Tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung của pháp lệnh và các chỉ thị cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ đến 100% cán bộ đảng viên và hội viên, đoàn viên. Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xuất phát từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ nhất là việc thực hiện công khai những nội dung để nhân dân biết, nhân dân bàn và nhân dân quyết định đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao, huy động được sức dân vào tham gia vào các phong trào ở địa phương, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện hoặc thi hành cưỡng chế. Chính nhờ đó đời sống kinh tế và an sinh xã hội của phường không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 15 - 20%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần giá trị sản xuất công nghiệp và thuơng mại dịch vụ. Bình quân thu nhập đầu người năm 2012 đạt hơn 19 triệu đồng/năm, xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí cũ (500.000 đồng/người/tháng). Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt hơn 85%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Ngoài những đánh giá trong báo cáo, những ý kiến của các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của phường trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn, đã nhấn mạnh và đưa ra những ví dụ thực tế đã diễn ra trên địa bàn phường là nơi nào thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thực hiện tốt việc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra thì nơi đó sẽ được nhân dân đồng thuận hưởng ứng và đạt kết quả cao.

            Như Hân