Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc.

Tham dự có Bà Hoàng Hải Yến - Chủ tịch UBMTTQVN quận; Ông Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ phường; Ông Trương Việt - Chủ tịch UBND phường; Thường trực UBMTTQVN phường.

 

 

Trong năm qua UBND phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường  đã bám sát chương trình phối hợp, chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường đã có những nội dung hoạt động thiết thực, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, các Cuộc vận động như: "Học  tập  và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Quy chế dân chủ ở cơ sở;

quan tâm, chăm lo đời sống hộ chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, chương trình giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị… Phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Phối hợp thực hiện chính sách xã hội; công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; Phối hợp tham gia công tác quy hoạch, giải tỏa, đền bù, giải quyết đơn thư khiếu nại; Thực hiện các mục tiêu công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; an tòan giao thông; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; cũng như một số hoạt động phối hợp khác giữa UBND phường với MTTQ và các đoàn thể phường.

 

Kết quả các nội dung công tác phối hợp đạt kết quả cao, có vai trò và ý nghĩa lớn trong việc củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận. Qua đó, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, tạo sự thống nhất hành động giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ phường đến khu dân cư.

 

Như Hân.