Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kiểm tra, thẩm định đề nghị công nhận phường Hòa Hiệp Bắc đạt chuẩn Phường văn minh đô thị.

Chiều ngày 29/11/2013 tại UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị" (XDNSVHVMĐT) quận Liên Chiểu  tổ chức kiểm tra và thẩm định phường Hòa Hiệp Bắc  đạt danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Bà Lê Thị Hằng - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận, Trưởng đoàn Kiểm tra chủ trì. Đến dự có Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, hội đoàn thể phường; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" phường.

Buổi kiểm tra của Đoàn

Các đại biểu Đoàn Kiểm tra được nghe ông Trần Lý Tưởng - Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phường báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Năm qua, Đảng ủy, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã chú trọng triển khai xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt được những kết quả có ý nghĩa thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phần lớn nhân dân trong phường đã có cuộc sống ổn định, số hộ khá, giàu tăng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 6,9%; diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp, các đường hẻm được bê tông, có hệ thống đèn chiếu sáng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, toàn phường không còn nhà tạm. Công tác giáo dục, y tế luôn được chú trọng, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Phường được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, Tiểu học, THCS, bậc trung học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, trẻ em trong độ tuổi đựơc tiêm chủng và uống Vitamin đạt 100%; Thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và "Vì người nghèo"; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từng bước bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được nhân dân đồng thuận tham gia, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng, riêng năm 2013 đạt 88%, có 77/108 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cứơi, việc tang và lễ hội  được triển khai thường xuyên. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì đạt thành tích cao trong các giải và hội thi. Công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ tại cơ sở, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc quy ước trong khu dân cư cũng như các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Sau khi được nghe báo cáo kết quả, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào quận  đã có ý kiến yêu cầu địa phương làm rõ thêm. Ban Chỉ đạo đã cử thành viên và các bộ phận có liên quan đến lĩnh vực mình quản lý giải trình cụ thể. 

Kết thúc buổi kiểm tra Bà Lê Thị Hằng - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận, Trưởng đoàn Kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà phường  Hòa Hiệp Bắc  đã đạt được trong phong trào TDĐKXDĐSVH  và Đề án XDNSVHVMĐT, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà địa phương cần phải phấn đấu thực hiện.

Như Hân