Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kiểm tra định kỳ phổ cập giáo dục, chống mù chữ phường Hòa Khánh Bắc năm 2014.

 

Tiếp và làm việc với đoàn có Đ/c Dương Thị Thanh Thủy - PBT Đảng ủy phường; đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND Trưởng BCĐ phường cùng các thành viên BCĐ phường và BGH các trường trên địa bàn phường. Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách phổ cập giáo dục 3 cấp: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra kết quả công tác điều tra từng đối tượng phổ cập giáo dục năm 2014; việc thực hiện công tác

phổ cập giáo dục - chống mù chữ; kiểm tra việc thực hiện giao ước về chỉ tiêu kế hoạch năm 2014; khảo sát thực tế việc tổ chức mở các lớp, hoạt động giảng dạy và học tập; xem xét hồ sơ, sổ sách, số liệu thống kê. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, tạo điều kiện việc làm cho nhân dân, đã tạo điều kiện cho con em đến trường đúng độ tuổi. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện điều tra các trẻ trong độ tuổi trên địa bàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Về tiêu chuẩn giáo viên đạt từ chuẩn trở lên, các cơ sở vật chất từng bước được nâng cao, 100% các trường đều có sân chơi, bãi tập thường xuyên cho học sinh. Năm 2014, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 95%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mần non đạt 100%.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).