Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kiểm tra chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở quận Liên Chiểu

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước do ông Nguyễn Chí Thành,Vụ phó,Trợ lý Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Ban thi đua, khen thưởng thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với UBND quận Liên Chiểu để khảo sát thực tiễn chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận.

Trong buổi làm việc, Đoàn đã nghe ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Qua đó, Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng tại quận. Đặc biệt, Đoàn đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của UBND quận trong việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng như việc ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; cũng như việc nghiêm túc tuân thủ các quy trình, thủ tục trong công tác xét khen thưởng.

Ông Nguyễn Chí Thành, Vụ phó, Trợ lý Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Thành đề nghị UBND quận tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, rà soát quy trình bình xét, tiêu chuẩn, tiêu chí các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, xây dựng các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp; có giải pháp để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đặc biệt là thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2013: "đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" và các phong trào thi đua do Trung ương phát động, khơi dậy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Phước Hạnh - Phòng Nội vụ