Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên ra quân trồng cây nhớ Bác.

Ngày 12 tháng 01 năm 2014, Ban Chỉ đạo xây dựng "Khu dân cư văn hóa biển" Kim Liên - Hòa Hiệp Bắc tổ chức buổi ra quân trồng 700 cây bàng ven biển. Tham gia trồng cây gồm 200 lực lượng nhân dân các tổ dân phố; chiến sĩ Biên phòng Hải Vân và thanh niên tình nguyện tại khu dân cư.

 

 

Buổi ra quân nhằm thực hiện Dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu" do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tài trợ; Góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Phát động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn nữa vào việc xây dựng môi trường trong sạch, đồng thời sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất xói lỡ, xâm thực của sóng biển, có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 

 

 

 

 

Như Hân.