Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Khu dân cư Quang Thành 3B1 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam.


Toàn cảnh lễ kỷ niệm

 

Buổi kỷ niệm cùng nhìn lại chặng đường 84 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận DTTNVN qua các thời kỳ, Mặt trận luôn là trung tâm đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QPAN.

 


Đ/c Hà Văn Thảo - Trưởng ban công tác MT khu dân cư phát biểu
ôn lại truyền thống 84 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm xây dựng và phát triển của MTDTTN Việt Nam, một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận dân tộc khởi xướng. Với bề dày lịch sử 84 năm, Mặt trận DTTNVN luôn là cơ sở chính trị vững chắc cho các tổ chức thành viên cũng như toàn thể nhân dân trong thực hiện mọi nhiệm vụ, triển khai mọi phong trào, chương trình hành động từ TW đến địa phương, đồng thời điểm lại kết quả nổi bật sau một năm thực hiện cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phương hướng trọng tâm nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm tới.

 

Khu dân cư Quang Thành 3B1, Ban công tác mặt trận đã tích cực phối hợp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Các phong trào thi đua do các cấp phát động đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân đã đóng góp được gần 25 triệu đồng cho các cuộc vận động, nhân đạo từ thiện, ủng hộ các loại quỹ Mặt trận cũng linh hoạt đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập hợp nhân dân, tổ chức các hội nghị tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại khu dân cư; kịp thời giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức thành viên được tạo điều kiện tổ chức sinh hoạt đầy đủ, nhân dân được phát huy quyền làm chủ của mình trên mọi lĩnh vực. Phát động toàn dân thực hiện PCCC ở KDC đến nay đạt được 70% hộ gia đình có bình chữa cháy. Năm 2014, 90% hộ đạt gia đình văn hóa; đạt từ 80% danh hiệu tổ văn hóa, trong đó 07 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).