Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Khu chung cư Hòa Hiệp Nam gắn xây dựng Đảng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chi bộ Khu chung cư Hòa Hiệp Nam được thành lập vào tháng 06 năm 2012 với 06 đảng viên được tăng cường từ các chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ phường. Nhân dân của 5 nhà chung cư được chuyển đến định cư tại phường Hòa Hiệp Nam đa số là các hộ dân thuộc quận Thanh Khê nằm trong diện hộ nghèo, làm đủ mọi ngành nghề để kiếm sống, đời sống kinh tế chưa ổn định, môi trường sống xa lạ, công ăn việc làm bị gián đoạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội khác.

Trước tình hình đó, chi bộ Khu chung cư đã tích cực tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường tổ chức cuộc họp toàn thể nhân dân để triển khai các nhiệm vụ chính trị, các quy định của địa phương. Phối hợp với công an phường tổ chức phát động rộng rãi phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thu hút hàng trăm lượt nhân dân 5 nhà chung cư tham dự.

Xác định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt nên ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Chi ủy chi bộ Khu chung cư Hòa Hiệp Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động tham gia gắn với các phong trào do các cấp phát động. Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Khu chung cư Hòa Hiệp Nam

Để thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Chi ủy chi bộ Khu chung cư đã xây dựng, củng cố, kiện toàn các lực lượng nòng cốt làm tốt công tác an ninh trật tự ở cơ sở với 20 đồng chí. Trong đó phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là đối với các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Trách nhiệm được phân công cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ đứng điểm tại cơ sở, phụ trách theo nhóm, hộ gia đình cùng với 07 thành viên trong Ban bảo vệ dân phố và đồng chí cảnh sát khu vực tích cực tuyên truyền, vận động lồng ghép nhiệm vụ của chi bộ gắn với nội dung điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương; tiến hành tuần tra, bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Nói về vấn đề này, Đại úy Trần Văn Chung - Cảnh sát khu vực Khu chung cư Hòa Hiệp Nam cho biết: "Sau khi xây dựng phong trào chúng tôi triển khai xuống các tổ nhân dân, hướng dẫn tài liệu về pháp luật cho các hộ dân học tập, mục đích duy nhất là huy động sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác để thực hiện tốt phong trào".

Qua công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khu chung cư Hòa Hiệp Nam đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể cùng quần chúng nhân dân tích cực tham gia, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị, chi bộ khu dân cư đã tuyên truyền đến mỗi cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ công dân. Nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an ninh quốc gia. Chống phá mọi âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, lợi dụng chính sách tôn giáo dân tộc, các mâu thuẫn trong nội bộ các tổ chức để kích động, lôi kéo, gây mất ổn định chính trị. Hòa giải kịp thời mọi tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở. Không để xảy ra các sự việc phức tạp. Không để hình thành các điểm nóng. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ các công trình trọng điểm an ninh quốc gia như tuyến đường sắt, đường dây tải điện, cáp quang và thực hiện tốt các quy định của Ban Quản lý nhà chung cư thành phố. Đối với công tác trật tự xã hội, phát huy tinh thần chủ động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn khu dân cư.

Qua theo dõi nắm bắt tình hình, trên địa bàn khu chung cư còn 6 đối tượng sau cai, số đối tượng tù tha, cờ bạc không đáng kể. Nhưng chi bộ khu chung cư luôn đặt nhiệm vụ trên hết với phương châm "Lạt mềm buộc chặt", tùy theo từng trường hợp để có biện pháp xử lý, giải quyết thấu tình đạt lý. Bên cạnh đó còn thường xuyên theo dõi, vận động các đối tượng tù tha, các trường hợp cai nghiện, các đối tượng vi phạm pháp luật không tái phạm. Thường xuyên đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ các trường hợp lầm lỗi có công ăn việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng góp sức xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Đồng thời, kiên quyết xử lý các đối tượng đã qua giáo dục, cảm hóa mà không tiến bộ.

Đáng lưu ý hiện nay trên địa bàn, số lượng tội phạm lứa tuổi vị thành niên đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do các em không được sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Để giảm thiểu tới mức thấp nhất số lượng tội phạm này, Chi ủy chi bộ Khu chung cư đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, của cán bộ tổ dân phố cùng các đoàn thể quần chúng nhân dân phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường rà soát các gia đình có con ở độ tuổi vị thành niên. Sau đó phối hợp ký cam kết tăng cường vận động, giáo dục, quản lý con em bằng mọi hình thức. Thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, trang bị cho các em kiến thức hiểu biết về pháp luật. Không quan hệ với đối tượng xấu để bị lợi dụng. Đối với các hộ gia đình kinh doanh Internet phải giao ước thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật. Đây cũng chính điều kiện giúp cho các em ở tuổi vị thành niên không nghiện chơi các trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng xã hội dẫn đến bỏ học, bỏ nhà đi qua đêm. Cùng với đó, chi bộ Khu chung cư còn chỉ đạo 10 tổ dân phố họp, triển khai nội dung của phong trào đến mỗi gia đình, mỗi công dân. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đặc biệt là việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương ngày càng vững mạnh. Nói về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, ông Lê Tấn Cư - Bí thư chi bộ Khu chung cư nhấn mạnh: "Năm 2013, chi bộ khu chung cư sẽ tiếp tục duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt, phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để tiếp tục phấn đấu chi bộ khu dân cư đạt trong sạch vững mạnh".

Bằng những biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, chi bộ Khu chung cư đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tạo nên thế trận an ninh nhân dân liên hoàn vững chắc từ cơ sở, góp phần xây dựng môi trường an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Với nhiệm vụ cụ thể này, trong năm 2013, Khu chung cư Hòa Hiệp Nam sẽ tiếp tục xây dựng các lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin mà Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam tin tưởng giao phó.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.