Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Khai giảng lớp bồi dưỡng thí điểm nghiệp vụ chức danh Văn phòng thống kê phường, xã, thị trấn

Sáng ngày 4/4/2013, tại Trường Cao đẳng Nội vụ khu vực Miền Trung thuộc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng nhà trường tổ chức lớp bồi dưỡng thí điểm nghiệp vụ chức danh Văn phòng thống kê phường, xã, thị trấn. Thời gian đào tạo 03 ngày từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2013.

Tham dự khai mạc lớp học có các đồng chí là Vụ trưởng, Vụ phó của Trường Cao đẳng Nội vụ Miền Trung thuộc Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí là Tiến sĩ, Thạc sĩ - giảng viên của nhà trường cùng 56 phụ trách Văn phòng thống kê phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng tham dự.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Văn phòng thống kê này là lớp thí điểm thực hiện áp dụng bộ tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nội dung lớp bồi dưỡng có 6 chuyên đề chính: Quản trị văn phòng và văn hóa công sở; Soạn thảo văn bản; Nghiệp vụ văn thư; Nghiệp vụ lưu trữ; Công tác thống kê; Tin học văn phòng.

Cũng theo đó, các chức danh công chức khác thuộc phường, xã như Tài chính kế toán, Địa chính xây dựng, Văn hóa xã hội… cũng sẽ được Sở Nội vụ triển khai thực hiện bồi dưỡng theo đề án của Thủ tướng Chính phủ từ nay đến năm 2016 được căn cứ theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ngày 27 tháng 11 năm 2009.

          Diễm Châu - Phường Hòa Minh