Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kết quả trúng tuyển đợt II kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2014 - 2015.

Thông báo về việc hủy bỏ và bổ sung kết quả trúng tuyển đợt II kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2014 - 2015.

 

 

TẢI VỀ