Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kết quả giải quyết Đơn tố cáo của ông Ngô Tường Tư, thường trú tại số 35 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

 

Thông báo số 255/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của UBND quận Liên Chiểu

về Kết quả giải quyết tố cáo

 

 

TẢI VỀ