Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ năm 2012

Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay, công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) không còn là hoạt động xa lạ đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Liên Chiểu nói riêng. Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu trong việc theo dõi, đánh giá CCHC và không chỉ là công cụ đánh giá mức độ thành công về CCHC của từng cơ quan, đơn vị so với chương trình, kế hoạch đề ra, mà công tác xếp hạng CCHC đang tạo ra một phong trào thi đua, khuyến khích và tạo động lực cho các đơn vị không ngừng đẩy mạnh thực hiện các nội dung về CCHC.

Ngày 23/5/2013, đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tham dự Hội nghị công bố đánh giá, xếp hạng CCHC và Văn thư lưu trữ (VTLT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ năm UBND quận Liên Chiểu tham gia đánh giá, xếp hạng CCHC trên địa bàn thành phố. Trong 7 đơn vị khối quận, huyện; UBND quận Liên Chiểu xếp hạng nhất trong năm nay. Điểm bình quân so với năm 2011 đã tăng 5.39 điểm. Điểm nổi bật công tác CCHC trong năm 2012 tập trung ở 3 chỉ số: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Có thể nói công tác CCHC trên địa bàn UBND quận Liên Chiểu có sự tham gia toàn bộ hệ thống các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể. Đặc biệt, từ năm 2012, UBND quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo  thực hiện cuộc vận động "03 hơn" trong công tác CCHC, góp phần mang lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Văn Hữu Chiến - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
trao giấy chứng nhận cho các đơn vị Hạng Nhất trong CCHC năm 2012

Năm 2013 cũng là năm thứ hai UBND quận Liên Chiểu tham gia đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác VTLT trên địa bàn thành phố. Kết quả đánh giá so với năm 2011, năm 2012 UBND quận Liên Chiểu đã khắc phục được một số hạn chế về công tác VTLT và có nhiều tiến bộ rõ rệt, từ loại trung bình khá từ kết quả xếp hạng chưa đạt trong năm 2011 đã đạt kết quả khá trong năm 2012 (đặc biệt số điểm đánh giá tăng gần gấp 2 lần).

Đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu
nhận Giấy chứng nhận Hạng Nhì trong công tác VTLT năm 2012

Việc xếp loại những năm vừa qua là những bước đi nhằm củng cố, thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC và VTLT. Qua 5 năm triển khai đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực giành vị trí cao trong bản xếp hạng, tạo thành "đường đua" ngày càng "khốc liệt" để giành vị trí cao trong bản xếp hạng. Chính vì vậy, để duy trì được vị trí đạt được, Quận ủy và UBND quận Liên Chiểu không ngừng nổ lực chỉ đạo và điều hành công tác CCHC và VTLT trên địa bàn quận.

Ngân Hà - Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu