Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kế hoạch Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6 và phát động phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp cấp thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu, năm 2013