Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Huấn luyện Dân quân tự vệ năm I.

Sáng 11/4, Phường đội Hòa Khánh Nam đăng cai huấn luyện Dân quân tự vệ năm nhất. Hơn 100 dân quân tự vệ của 3 phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc và Hòa Minh cùng một số đơn vị tự vệ của các cơ quan, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn tham gia khóa huấn luyện này. Trong thời gian 15 ngày, các dân quân tự vệ được học chính trị với các nội dung chính: diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; Luật Dân quân tự vệ và công tác dân vận của lực lượng Dân quân tự vệ. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật gồm: điều lệ đội ngũ; bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ; sơ cấp cứu. Ở nội dung chiến thuật, các dân quân tự vệ sẽ được huấn luyện chủ yếu về chiến thuật cá nhân. Khóa huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2013.

Q. Thắng.