Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ 158 hộ đặc biệt nghèo.

     Sáng 6/1/2015, quận Liên Chiểu tổ chức chương trình hỗ trợ cho 158 hộ đặc biệt nghèo năm 2014.

 

Bí thư quận ủy Liên Chiểu Lương Nguyễn Minh Triết

trao bảng tấm lòng vàng cho các đơn vị

 

     Trong đó, 4 hộ được nhận kinh phí xây nhà; 24 hộ nhận kinh phí sữa chữa nhà; trao phương tiện sinh kế cho 21 hộ và 73 xuất học bổng cho học sinh con hộ đặc biệt nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này do các cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố và quận hỗ trợ. 

 

Chủ tịch UBMTTQVN quận Hoàng Thị Hải Yến trao bảng tấm lòng vàng cho các đơn vị

 

    Phát biểu tại buổi hỗ trợ hộ đặc biệt nghèo, Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị ghi nhận những tấm lòng mà các cơ quan, đơn vị đã dành cho hộ nghèo quận Liên Chiểu đồng thời mong muốn các hộ nghèo sử dụng có hiệu quả các phương tiện sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống và nỗ lực vươn lên thoát nghèo. 

 

Hỗ trợ sinh kế cho hộ đặc biệt nghèo

 

     Dịp này, quận Liên Chiểu cũng đã trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo trong thời gian qua.

                                                                                                           Q. Thắng.