Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Tù yêu nước Liên Chiểu tổng kết công tác năm 2014.

Sáng ngày 27/12, Hội Tù yêu nước quận Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác năm 2014, đề ra phương hướng hoạt động năm 2015.

 

Năm qua, Hội đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong năm đã vận động Quỹ Nghĩa tình đồng đội được trên 23 triệu đồng. Từ nguồn tiền trên và những nguồn vận động khác, Hội đã hỗ trợ 15 hội viên qua đời, trợ cấp 47 người đau ốm số tiền 19 triệu đồng. Ngoài ra, 100% hội viên đều được trợ cấp thường xuyên trên 700.000 đồng/tháng, nghỉ dưỡng theo chế độ 2 năm 1 lần. Đa số hội viên của Hội mặc dù tuổi cao sức khỏe yếu nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia công tác địa phương.

 


Ký Giao ước thi đua 2015

Nhiều hội viên tham gia bảo vệ trật tự phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, sẵn sàng hiến đất cho dự án giao thông, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư". 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

 

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2015, trong đó tăng cường công tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên, tập trung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân đã được các cấp Hội khen thưởng vì có thành tích trong công tác Hội năm 2014.

 

Bình Phạm.