Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội đồng Giáo dục phường Hòa Hiệp Bắc tổng kết năm học 2013 - 2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

Chiều 29/8/2014, Hội đồng Giáo dục phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

 

Tham dự Hội nghị có đ/c Thân Đức Minh - PCT UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục phường chủ trì. Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBMTTQVN phường và các Ban, ngành, Hội đoàn thể; Ban Giám hiệu các trường: THCS Nguyễn Thái Bình, TH Hải Vân, TH Trần Bình Trọng, MN Hướng Dương, MN Hoa Hồng, Tổ trưởng tổ bộ môn và 20 cá nhân, tập thể được khen thưởng trong Hội nghị.

 

 

Đây cũng là dịp Hội đồng Giáo dục phường điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của mình trong năm học vừa qua. Năm học 2013 - 2014 là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng; là năm học thực hiện Kế hoạch số 3769/KH-UBND ngày 10/5/2013 của UBND thành phố về triển khai Chương trình hành động số 24 của Thành ủy "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế", năm học "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn: cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

 

 

 

 

 

Năm học 2014 - 2015 năm học đầu tiên thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tập trung chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển giáo dục của địa phương.

 

Nguyễn Thị Tâm - Hòa Hiệp Bắc.