Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội đồng giáo dục phường Hòa Hiệp Bắc tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Trong không khí chuẩn bị vào năm học mới, chiều ngày 6/8/2013, Hội đồng giáo dục phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ; các đồng chí trong Hội đồng giáo dục phường; các đồng chí Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng.

Hội đồng giáo dục phường Hòa Hiệp Bắc tổng kết năm học 2012 - 2013
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Năm học 2012 - 2013 công tác tuyên truyền về các chính sách giáo dục, phổ cập giáo dục được tăng cường nhằm huy động cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội tại địa phương vào cuộc tích cực, huy động học sinh theo độ tuổi ra lớp, tránh tình trạng học sinh bỏ học,  bảo đảm duy trì sĩ số ra lớp chuyên cần đây là tiền đề để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục đã chuyển biến khá rõ nét, tỷ lệ học sinh khá, giỏi trường THCS và Tiểu học tăng từ 3% đến 5%; tỷ lệ học sinh yếu giảm xuống 2,6%;  kém giảm xuống còn 0,4%; không có học sinh bỏ học.  Trong năm học 2012 - 2013 quy mô trường, lớp tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân và của xã hội. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ở các trường học được tăng cường theo các chuẩn đã ban hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tốt. Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, hiệu quả; Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực" đã gắn kết nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lan tỏa mạnh mẽ với sự huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội và nhà trường. Từ phong trào thi đua các trường học đã tạo được cảnh quang trường lớp xanh, sạch, đẹp; có những chuyển biến rõ nét về xây dựng môi trường trường học an toàn; về chất lượng giáo dục, kỹ năng sống và về giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử văn hoá của địa phương; xây dựng môi trường thân thiện, giúp cho học sinh chủ động trong học tập và gắn được kiến thức trong sách vở với việc thâm nhập trong các hoạt động ngoại khoá, các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể; chất lượng và hiệu quả dạy và học ngày một nâng cao. Công tác đổi mới quản lý giáo dục được đẩy mạnh theo yêu cầu công khai, dân chủ, phân công, phân cấp, tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội. Hoạt động của Trung Tâm học tập cộng đồng đáp ứng được nhu cầu học tập trong nhân dân, nhất là việc phối hợp tuyên truyền pháp luật và phổ biến các mô hình kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác  giáo dục ở phường Hòa Hiệp Bắc vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: Sự phối hợp của cha mẹ học sinh với nhà trường trong việc giáo dục chưa thật sự đúng mức,  nhất là ở các khu dân cư kinh tế khó khăn; cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho dạy học vẫn còn thiếu , vẫn có trường thiết bị dạy học hư hỏng không đáp ứng nhu cầu của môn học như môn tin học.  Công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo có nơi, có lúc chưa thực hiện nghiêm túc, như việc quản lý dạy thêm, học thêm.

Trong năm học 2013 - 2014, Hội đồng giáo dục phường tập trung chỉ đạo, thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các chuẩn phổ cập; tiếp tục chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Mở rộng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chú trọng ở cấp tiểu học. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở. Tăng cường công tác quản lý trường học, chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm  sai quy định, không để xảy ra trường hợp học sinh bỏ học do điều kiện kinh tế, tiếp tục thực hiện có kết quả Chỉ thị 24 của Thành ủy. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng sát với nhu cầu học tập cuả nhân dân góp phần xây dựng xã hội học tập.

Như Hân