Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân quận Liên Chiểu tăng cường công tác xây dựng, quản lý, điều hành các nguồn vốn vay

Quận Liên Chiểu là địa bàn trọng điểm về chỉnh trang đô thị của thành phố, trong những năm qua tình hình di dời, giải tỏa diễn ra trên diện rộng, đất nông nghiệp bị thu hẹp, đời sống của đại bộ phận nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân toàn quận tập trung khắc phục để vượt qua những khó khăn thách thức, tiếp tục tổ chức sản xuất, chuyển đổi nghành nghề phù hợp với tình hình thực tế để ổn định cuộc sống. Với trách nhiệm của mình là một tổ chức chính trị xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, nên ngoài việc tổ chức các họat động tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên nông dân chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của hội cấp trên, các cấp Hội Nông dân quận còn tập trung định hướng giúp nông dân xây dựng các kế hoạch, lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác xây dựng, phát triển và khai thác các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhằm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập ổn định đời sống. Trong 5 năm qua Hội Nông dân quận đã triển khai thực hiện các nguồn vốn đạt được một số kết quả sau:

1. Đối với nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân:

Thực hiện Đề án 01 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) giai đoạn 2011 - 2020 và theo sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vốn, giúp bà con nông dân chuyển đổi ngành nghề, phát triển sản xuất, Hội Nông dân quận đã tập trung vận động, khai thác QHTND. Năm 2009, Quận hội được UBND quận trích từ ngân sách hỗ trợ 200 triệu đồng để cho nông dân phát triển kinh tế. Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển kinh tế ổn định cuộc sống sau di dời giải tỏa, xoá đói giảm nghèo của nông dân trên địa bàn quận là rất lớn, vì vậy Hội Nông dân quận đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Quận uỷ trực tiếp đối thoại với đội ngũ cán bộ Hội và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình định hướng, tổ chức sản xuất kinh doanh mà chú trọng nhất là tập trung phát triển QHTND nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu bứt thiết về vốn của bà con. Ngay tại buổi đối thoại ông Nguyễn Nho Chắn - hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương thuộc phường Hòa Minh đã tự nguyện cho QHTND quận mượn 500 triệu đồng trong thời gian 5 năm và Hội đã tranh thủ nguồn vốn của trung ương và thành phố được 1,3 tỷ đồng, nâng tổng dự nợ lên 2 tỷ đồng với 189 lượt hộ vay. Quận Hội chỉ đạo các cơ sở vận động quỹ tăng trưởng trong các năm đạt 195 triệu đồng, nâng tổng số quỹ các nguồn lên 2,195 tỷ đồng.

Bằng các giải pháp sát thực cụ thể như: động viên thu hồi nợ đối với những hộ có khả năng trả nợ; đáo hạn đối với những hộ chưa thu hoạch sản phẩm hoặc đang mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh; xin khoanh nợ, xử lý rủi ro đối với những hộ gặp thiên tai, hoạn nạn và bị đau ốm thường xuyên, phân kỳ trả nợ theo khả năng của từng hộ nhờ vậy mà nguồn vốn được triển khai thực hiện khá tốt, tỷ lệ nợ quá hạn từ 40% năm 2011 đến nay xuống còn dưới 1,5%. Từ việc tổ chức quản lý tốt nên nguồn vốn được phát huy hiệu quả, trong thời gian qua Hội đã hướng dẫn xây dựng đề án làng nghề nước mắm Nam Ô cho 20 hộ vay 400 triệu đồng và cho Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh Nam vay 300 triệu/15 hộ để trồng nấm, các hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác trồng rau, chăn nuôi xây dựng đề án khả thi đều được Hội xét duyệt cho vay.

2. Về vốn Ngân hàng Chính sách xã hội:

Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động có hiệu quả, ngay từ ban đầu Hội đã thống nhất với Ngân hàng triển khai thực hiện một số các hoạt động theo trình tự nhất định như:

Hội cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức họp các thành viên vay vốn để thành lập và bầu Ban quản lý tổ. Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là tổ trưởng phải là những người thật sự có uy tín trong cộng đồng nhiệt tình, tâm huyết với công việc và có điều kiện, có năng lực trình độ, có khả năng vận động thuyết phục những hộ vay khi gặp khó khăn hoặc có tư tưởng chay ì. Đồng thời phối hợp với Chi nhánh NHCSXH quận tổ chức truyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác đến tận các chi, tổ hội để nông dân nắm bắt được các chủ trương, các quyền và nghĩa vụ của người vay cũng như tính ưu việt của chính sách xã hội nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của nguồn vốn. Các cấp Hội và 100% tổ TK&VV đều ký kết hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm với NHCSXH, thực hiện đầy đủ và đạt yêu cầu của 6 công đoạn ủy thác. Song song với các hoạt động trên, Hội còn phối hợp với Ngân hàng thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Hội được phân công phụ trách vốn vay cũng như các tổ TK&VV nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của đội ngũ làm công tác ủy thác vốn vay; phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với ngân hàng trong việc kiểm tra giám sát quá trình phân bổ, sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi theo định kỳ đã thỏa thuận; 100% tổ TK&VV được kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đúng định kỳ. Trong quá trình hoạt động nếu có những thành viên trong tổ thiếu nhiệt tình, thiếu tinh thần trách nhiệm, hoạt động kém hiệu quả, thì quận Hội cùng với Ngân hàng tham mưu cho cấp ủy chi bộ thay đổi bổ sung ngay, nên từng bước đã nâng độ hoạt động đồng đều; hiệu quả hoạt động của các tổ TK&VV ngày được nâng cao. Trong 5 năm qua Hội đã củng cố lại 29/59 tổ tiết kiệm vay vốn, thay đổi 16 tổ trưởng hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó Hội còn duy trì giao ban định kỳ với Ngân hàng mỗi tháng một lần để cùng nhau trao đổi nắm bắt thông tin và kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, tiêu cực. Những hộ sử dụng vốn vay bị rũi ro do những trường hợp khách quan hoặc chủ quan đều có hướng giải quyết thấu tình đạt lý như khoanh nợ, đáo hạn, lưu vụ cho từng trường hợp cụ thể. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa Ngân hàng với tổ chức Hội và các tổ TK&VV; tuân thủ các quy định đã nhận ủy thác vì vậy số dư nợ mỗi tháng đều tăng, tỷ lệ nợ quá hạn ngày càng giảm. Tính đến thời điểm này tổng dư nợ do Hội quản lý 36,309 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn gần 10% năm 2008 thì đến nay đã giảm xuống còn 1,28%.

Để các nguồn vốn vay được phát huy hiệu quả, Hội đã tranh thủ và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức kỹ năng kinh doanh cho những nông dân được vay vốn nhằm giảm thiểu những rũi ro trong sản xuất kinh doanh do thiếu kiến thức. Trong thời gian qua Hội đã tranh thủ sự hỗ trợ của Thành Hội, các ngành chức năng của thành phố và phối hợp với các ngành chức năng của quận tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức kinh doanh được 97 lớp với 5.500 lượt hội viên dự. Vận động nông dân thành lập được 6 hợp tác xã, các tổ hợp tác và hướng dẫn xây dựng đề án khả thi để được giải ngân, đồng thời giúp bà con liên kết sản xuất để giảm được các chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Khi nguồn vốn được khơi thông dòng chảy, cùng với sự nỗ lực của các cấp Hội đã giúp nông dân chuyển đổi ngành nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất, nuôi trồng những cây con có giá trị kinh tế cao, đồng thời Hội đã vận động xây dựng được các mô hình trồng rau sạch, nuôi heo rừng, nuôi nhím, làm nấm, giải quyết lao động tại chỗ cho một bộ phận nông dân lớn tuổi góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo của quận, nhiều hộ không những thoát nghèo mà còn trở thành những nông dân SXKD giỏi, vươn lên có mức sống khá, giàu và có tích lũy, nuôi con ăn học thành đạt, vì vậy nhiều nông dân đã tự nguyện đến với tổ chức Hội; tích cực tham gia các phong trào hoạt động Hội như hộ ông Trần Thiên Vũ, ông Nguyễn Hữu Chỉnh ở Hòa Khánh Nam, ông Nguyễn Văn Thắng, bà Nguyễn Thị Mạnh ở Hòa Hiệp Bắc… Một điều đáng được biểu dương và cần được phát huy là trong những năm qua mặc dù với tổng số dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý là khá lớn, song trên địa bàn quận không có nợ xâm tiêu, chiếm dụng vốn, cán bộ phụ trách các nguồn vốn luôn tận tâm, tận lực không quản ngại khó khăn, không sách nhiễu, quan liêu, luôn giúp bà con tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi dễ dàng nên được nông dân yêu thương, tin tưởng.

Mô hình vườn ươm cây cảnh hoa viên của ông Nguyễn Văn Thi, Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc

Có  thể nói rằng Hội Nông dân quận đã chọn  hoạt động khai thác, phân bổ, kiểm tra, sử dụng, quản lý tốt các nguồn vốn làm hoạt động mũi nhọn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề không những góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, tăng trưởng kinh tế địa phương. Hội đã thể hiện được vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, vì vậy nhiều nông dân đã tự nguyện đến với tổ chức Hội; tích cực thực hiện các phong trào do Hội và địa phương phát động; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội

Nguyễn Thị Hiền - PCT Hội Nông dân quận Liên Chiểu