Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân phường Hòa Khánh Nam tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014.

 


Các cá nhân nhận khen thưởng

 

Năm 2014, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường và Hội Nông dân quận Liên Chiểu, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Nam đã xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, chú trọng công tác phát triển hội viên và đã phát triển được 53 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 931 người, sinh hoạt tại 23 chi hội, gồm 34 tổ hội. Trong năm qua, Đề án "phát triển kinh tế ven đồi" tại các khu vực Khánh Sơn và Đà Sơn theo Kết luận 61 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ đã được các cấp quan tâm hỗ trợ; theo đó, Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày  03/4/2014  của VP

UBND quận Liên Chiểu về việc bàn phương án xử lý các diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn quận, đã tạo điều kiện cho 05 hộ nông dân có đất ven đồi xây dựng trang trại chăn nuôi heo. Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do hội cấp trên phát động và được hội viên hưởng ứng mạnh mẽ, nhất là phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay có 244 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp Thành phố có 03 hộ, cấp Quận có 37 hộ, cấp phường 204 hộ). Thường xuyên tổ chức nhiều chương trình cho nông dân để kịp thời nắm bắt, tiếp thu các ứng dụng khoa học vào sản xuất như: tổ chức 02 lớp tập huấn về trồng trọt, 02 lớp bảo vệ rừng và hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy rừng; tiến hành giới thiệu cho 12 nông dân học nghề trồng hoa cây cảnh. Năm 2015, Hội Nông dân phường phấn đấu phát triển 50 hội viên trở lên.

 

Cũng trong dịp này, có 05 cá nhân được Hội Nông dân phường Hòa Khánh Nam tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014.

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).