Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2013

Chiều ngày 25/7/2013, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và đề án "Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020". Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hiền - PCT Hội Nông dân quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND phường, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân phường và Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm Ban Chấp hành Hội Nông dân phường đã bám sát vào chỉ đạo của quận và các nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác đến các chi hội thực hiện; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Phối hợp triển khai Thông tư 23 về tuyên truyền phòng chống tội phạm và Nghị định 71 cho 7 khu vực dân cư với gần 500 người tham gia. Phát triển 34 hội viên mới, vận động thu các chỉ tiêu đề ra của hội và thu hội phi được 11.600.000 đồng, tổ chức khai giảng 3 lớp học nghề nấm và hoa cây cảnh cho 86 người tại trung tâm dạy nghề TW Hội Nông dân. Hội đã vận động được 3 xuất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm trị gia 1 triệu đồng để tặng gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tham gia khảo sát đề nghị xét hỗ trợ vốn sản xuất và sửa chữa nhà cho 32 hộ nghèo với số tiền 98 triệu đồng.

Phương hướng 6 tháng cuối năm tiếp tục tuyên truyền các chủ trương có liên quan đến công tác Hội, tổ chức triển khai Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 đến các Chi hội, tổ chức vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt chỉ tiêu giao, tổ chức tập huấn kỹ thuật và tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho các hội viên nông dân.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)