Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam tổng kết công tác năm 2014.

Ngày 26/12/2014, Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2015.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Bám sát chương trình công tác năm, Hội Nông dân phường đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục TTN chậm tiến vi phạm pháp luật, các mô hình chăn nuôi, trồng cây, chế biến nước mắm, phát triển trang trại vừa và nhỏ góp phần giải quyết nguồn lao động tại chỗ. Tham gia tốt các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học do quận và thành phố tổ chức, thu quỹ hỗ trợ nông dân và hội phí đạt 100% kế hoạch, lồng ghép tổ chức các lớp đào tạo nghề cho nông dân, đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố ANQP, xây dựng nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH quận trong công tác quản lý vốn vay với tổng dư nợ gần 12 tỷ đồng, trong năm đã phát triển 79 hội viên mới; cuối năm 2014 có 1720 gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa…

 


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, Hội tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức nội dung hoạt động, triển khai sâu rộng kết luận số 61 và chỉ thị 673 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy và Chỉ thị 19 của Quận ủy, tận dụng đất khai hoang đầu tư sản xuất rau; vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, đầu tư ngư lưới cụ đánh bắt hải sản, nhân rộng các mô hình điểm gắn với cuộc vận động "Người cán bộ hội viên nông dân làm theo Bác Hồ"…

 

Dịp này, 03 tập thể và 04 cá nhân được UBND phường tuyên dương, khen thưởng trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.