Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam tập huấn quản lý tổng hợp đới bờ.

Ngày 18/8/2014, Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam tổ chức tập huấn về quản lý tổng hợp đới bờ cho đội ngũ cán bộ cơ sở có liên quan trên địa bàn phường. Đây là chương trình dành cho các địa phương ven biển hướng tới phát triển bền vững.

 

 

Quản lý tổng hợp đới bờ là mô hình quản lý tài nguyên và môi trường sử dụng cách tiếp cận tổng hợp, thống nhất; quá trình lập và hoàn thiện kế hoạch xen kẽ với việc thực hiện kế hoạch có sự tham gia của đầy đủ các bên liên quan nhằm giải quyết những vấn đề quản lý phức tạp ở đới bờ. Quản lý tổng hợp đới bờ nhằm góp phần phát triển và gìn giữ tính nguyên vẹn về sinh thái và sinh cảnh cũng như đảm bảo lợi ích kinh tế cho con người.

 

Thông qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống, duy trì đa dạng sinh học, giảm thiểu và phòng tránh thiên tai tại các địa phương ven biển. Tổ chức truyền thông về quản lý tổng hợp đới bờ với mục tiêu đề ra những chính sách phù hợp, có giải pháp quản lý khoa học, thể hiện trách nhiệm trong việc ứng xử với tự nhiên, môi trường, tài nguyên và nguồn lợi biển đảo để xây dựng vùng ven bờ trở thành một trong những địa bàn chiến lược có vị trí quyết định đối với sự phát triển chung.

 

 

Trong khuôn khổ buổi tập huấn đã dành phần lớn thời gian nghiên cứu các khái niệm, mục tiêu quản lý tổng hợp đới bờ, tiềm năng, cơ hội và thách thức; chiến lược và những kết quả đạt được trong thời gian qua về quản lý tổng hợp đới bờ.

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.