Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân Hòa Khánh Bắc tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2013.

Sáng ngày 31/12/2013, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Tham dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hiền - PCT Hội Nông dân quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường và Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc.

 


Toàn cảnh hội nghị tổng kết

 

Trong năm 2013, các cấp Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc đã tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, nổi bật là: Hội đã tổ chức tuyên truyền được 100 buổi cho gần 1.000 lượt hội viên về chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ngành tổ chức 03 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng nấm và hoa cây cảnh cho 200 lượt hội viên nông dân tham gia. Hội đã tích cực thu hồi vốn Qũy hỗ trợ nông dân cấp trên đến nay không có nợ quá hạn và làm thủ tục hồ sơ cho 24 hộ cho vay vốn 250 triệu đồng Qũy hỗ trợ nông dân cấp trên theo dự án trồng nấm và phát triển kinh tế trang trại.

 

Tổ chức phát động phong trào thi đua lớn của Hội đã được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng, kết quả hội đã vận động tạng 4 xuất học bổng trị giá 2 triệu đồng và 02 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng tặng gia đình chính sách nhân dịp 27/7. Giúp đỡ 01 hộ nuôi heo trong khu vực Đa Phước 2/6 đến khu vực quy hoạch chăn nuôi hỗ trợ cho vay 20 triệu đồng để đầu tư tái sản xuất.

 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết TW4 khóa XI, tiếp tục xây dựng phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh, đầu tư mô hình kinh tế có hiệu quả, thực hiện tốt quỹ hộ trợ Nông Dân và chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đề án ứng dụng công nghệ trong sản xuất trồng nấm, tổ chức nhân rộng các mô hình cây con kinh tế giá trị cao phù hợp với tình hình của từng khu vực dân cư.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hiền -  Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Liên Chiểu đã đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của phường năm 2013, và bà cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc cần tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền để tổ chức các hoạt động của Hội; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; những chính sách của địa phương liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, tương trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chăm sóc cây trồng và phát triển mô hình trang trại.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).