Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông Dân Hòa Khánh Bắc kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Về dự có Đ/c Nguyễn Văn Diện - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, đ/c Nguyễn Thanh Bê - CT Hội Nông dân quận Liên Chiểu, và lãnh đạo Hội Nông dân các phường bạn. Ở phường có đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, các đồng chí làm công tác hội qua các thời kỳ và các chi hội trưởng, chi hội phó Hội Nông dân khu vực dân cư trên địa bàn phường tham dự.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam trong 84 năm qua. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổ chức Hội đã khẳng định 84 năm qua dù nhiều lần đổi tên cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng Hội Nông dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu lý tưởng của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân đem hết sức mình, nhiệt tình, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam, những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân phường Hòa Khánh Bắc không ngừng phát triển và đạt kết quả đáng kể, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

 

Sau gần 01 năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội dưới sư lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh. Chất lượng hội viên được nâng lên, tổng số hội viên là 659. Hiện nay phường Hòa Khánh Bắc có 67% là hộ nông dân tỉ lệ hội viên chiếm 37% so với hộ nông dân. Các phong trào thi đua của Hội được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt phát huy vai trò nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2018.  Hội phấn đấu hằng năm có 95% hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương nhiệm vụ của địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tích cực tổ chức pháp động bằng việc làm cụ thể theo tấm gương Bác Hồ, tiếp tục hướng dẫn nâng cao chất lượng cuộc vận động " Người cán bộ hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác" do thành hội pháp động. phấn đấu 100% cán bộ hội cơ sở, chi, tổ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội; từng cán bộ tự nâng cao nhận thức và năng lực thực tiễn về công tác hội và tổ chức các phong trào nông dân.

 


Đ/c Trương Quang Minh - CT Hội Nông dân phường trao quà

 

Cũng nhân dịp này, Hội Nông dân phường đã tặng 04 xuất quà cho các hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn phường mỗi xuất trị giá 500.000 ngàn đồng.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).