Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị truyền thông bình đẳng giới.

Về dự có Bà  Hoàng Thị Thu Hương - PCT Hội LHPN thành phố, Bà Huỳnh Lê Hồng Linh - Cán bộ Hội LHPN quận Liên Chiểu, đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND, đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND phường, Trưởng ban Vì sự tiến bộ PN phường, các chi hội trưởng phụ nữ và tổ trưởng TDP trên địa bàn phường.

                                               


Toàn cảnh Hội nghị truyền thông

 

Tại hội nghị, Bà  Hoàng Thị Thu Hương - PCT Hội LHPN thành phố đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật Bình đẳng giới như: Lý luận cơ bản về bình đẳng giới; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và trách nhiệm của xã hội; cơ sở pháp lý của bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; sự cần thiết của truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; thực trạng và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

 

Để nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay, khẳng định nữ giới có quyền bình đẳng như nam giới trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính vì thế cần tăng cường hoạt động truyền thông đến các cấp cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng, cần thiết của người phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị từng bước khẳng định được quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới.

            

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).