Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị triển khai biện pháp PC&CC tại Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu

     Chiều ngày 14/4/2014, Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị triển khai biện pháp PC&CC theo ngành hàng, quầy hàng an toàn về PC&CC đối với Tổ trưởng, Tổ phó "Tổ tự quản về PC&CC" trong tiểu thương tại các chợ. Việc triển khai công tác này, được tiếp tục thực hiện đối với tiểu thương của chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô và chợ Hòa Mỹ trong các ngày từ 15/4 đến 18/4/2014.

 

 

     Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNVC và tiểu thương trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PC&CC, kiến thức về phòng chống cháy nổ; vận động tiểu thương tự giác trang bị bình chữa cháy tại quầy và sử dụng để ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

 

 

     Tham gia Hội nghị lần này, có 50 "Tổ tự quản về PC&CC" của các chợ và tổ chức để các hộ tiểu thương ký cam kết với Ban quản lý các chợ về thực hiện tiêu chí "Tổ tiểu thương, ngành hàng kinh doanh tự quản về PC&CC".

 

      (Bộ phận TC- HC BQL các chợ q.LC)