Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp PCCC Nam Hải Vân.

Sáng ngày 26/12, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Liên Chiểu phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp xây dựng Nam Hải Vân thành khu vực An toàn về PCCC gắn với đảm bảo ANQG - TTATXH lần thứ 2.

 

 

Kết quả cho thấy, qua thực hiện quy chế phối hợp, 13 đơn vị thành viên tham gia quy chế cơ bản thực hiện tốt công tác phối hợp phòng chống cháy nổ và chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Trong năm, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy, công tác cứu hộ cứu nạn gần 30 buổi cho trên 350 lượt người. Công tác kiểm tra về an toàn PCCC có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác phòng chống cháy nổ. Các đơn vị như Hầm đường bộ Hải Vân, hạt Kiểm Lâm Liên Chiểu, Kho xăng dầu Liên Chiểu luôn chú trọng công tác củng cố, kiện toàn lực lượng chữa cháy cũng như trang bị hệ thống phương tiện, thiết bị chữa cháy, nhờ đó đã hạn chế được nhiều thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra. Trong năm, khu vực Nam Hải Vân xảy ra 7 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy rừng, 3 vụ cháy xe và 2 vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân chủ yếu là do đốt thực bì và chập điện, không gây thiệt hài đáng kể.  Hội nghị tập trung đánh giá những mặt làm được cũng như rút ra những kinh nghiệm và tồn tại cần khắc phục để công tác phối hợp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn. Dịp naỳ có 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND Quận Liên Chiểu vì đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy năm 2013.

 

Đông Phương.