Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều ngày 04/7/2013, Thanh tra quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với hơn 20 đại biểu là công chức phụ trách công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của phòng tiếp dân quận, các phòng, ban, 05 phường và toàn thể công chức Thanh tra quận tham dự.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Đại - Báo cáo viên pháp luật Thanh tra thành phố đã truyền đạt những quy định của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải đáp, xử lý những vướng mắc, các tình huống cụ thể xảy ra ở địa phương. Bên cạnh đó, Thanh tra quận cũng đã hệ thống hóa đầy đủ các văn bản pháp luật quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cung cấp cho phòng tiếp dân quận, các phòng, ban và 05 phường.

Thanh tra quận Liên Chiểu