Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị hướng dẫn đăng ký và thực hiện giá bán lẻ điện cho các chủ nhà trọ cho thuê năm 2013

Tối ngày 30/7/2013, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh Bắc, phòng Kinh tế quận Liên Chiểu phối hợp với UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn và thực hiện giá bán lẻ điện cho công nhân thuê năm 2013. Về dự có đ/c Nguyễn Văn Thước - Trưởng phòng Kinh tế quận Liên Chiểu, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Liên Chiểu; ở phường có đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường và gần 100 chủ nhà trọ cho thuê trên địa bàn phường tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Liên Chiểu chỉ đạo UBND phường trong việc thực hiện các thủ tục tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang đối với các chủ nhà trọ cho công nhân thuê. Tổ trưởng Tổ dân phố phối hợp với Công an phường kiểm tra, rà soát các hộ cho thuê nhà để ở và yêu cầu chủ hộ liên hệ với bên bán điện để ký hợp đồng mua bán điện, tính định mức giá bán lẻ, lắp đặt công tơ. Công ty TNHH MTV Điện lực Liên Chiểu rà soát tất cả khách hàng để quản lý, nhất là đối với trường hợp sử dụng lắp đặt công tơ 3 pha để cung cấp điện, số định mức được áp dụng tùy theo số lượng người thuê nhà, hướng dẫn thủ tục đăng ký và áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà theo quy định của Bộ Công thương.

Đây là chủ trương an sinh xã hội của Chính phủ và Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện; theo đó quy định người thuê nhà để ở được mua điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang như một hộ thông thường.

UBND phường thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh về các chính sách hỗ trợ của nhà nước để hộ cho thuê nhà và người thuê nhà để ở biết trong việc thực hiện các thủ tục tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, tiến hành rà soát các hộ cho thuê nhà để ở, yêu cầu chủ hộ ký cam kết thực hiện việc đăng ký tạm trú và liên hệ với bên bán điện để ký hợp đồng mua bán điện, tính định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt, lắp đặt công tơ, áp giá điện đúng theo quy định. Sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được trực tiếp mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang nếu đáp ứng đủ điều kiện; chủ nhà cho công nhân thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)