Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị giới thiệu, hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc .

     Chiều ngày 5/5/2015, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( UBMTTQVN ) phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức Hội nghị bất thường giới thiệu, hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận; Ông Thân Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy phường cùng các ông bà Ủy viên UB MTTQVN phường Hòa Hiệp Bắc .

Hội nghị hiệp thương 

 

     Tại Hội nghị các Ủy viên đã tiến hành thảo luận thực hiện công tác hiệp thương nhân sự theo danh sách giới thiệu hiệp thương của Ban thường trực UBMTTQVN phường. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất, với tỷ lệ 41/41 ( 100% ) Ủy viên nhất trí bầu cử bổ sung bà Hồ Thị Nga hiện đang giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 6 Thủy Tú vào UBMTTQVN phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời hiệp thương thống nhất bà Hồ Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Hòa Hiệp Bắc thay Ông Lương Văn Ngọc chuyển nhận nhiệm vụ mới.

     Thay mặt UBMTTQVN quận Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận chúc mừng bà Hồ Thị Nga đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường và đề nghị bà trên cương vị mới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN phường; không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đề nghị các đồng chí Ủy viên MTTQVN, Ban thường trực UBMTTQVN phường tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ cho bà Hồ Thị Nga hoàn thành nhiệm vụ.

Như Hân