Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị Công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Hòa Khánh Bắc và sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Sáng ngày 03/7/2013, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị Công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, đồng chí Nguyễn Hữu Tịnh - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Liên Chiểu, các đồng chí trong Ban Xây dựng Đảng Quận ủy Liên Chiểu. Ở phường có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường; 40 Cấp ủy Chi bộ khu vực dân cư và các Chi bộ trường học trên địa bàn phường.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo của BCH Đảng bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy Liên Chiểu, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vượt khó đi lên, qua nửa nhiệm kỳ Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Thu ngân sách luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng TM - DV đạt 29,85% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 30%; Sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì phát triển và tăng cao theo hướng xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động phù hợp để phát huy hiệu quả.

Công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, trang trí, được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Đẩy mạnh thực hiện CCHC, triển khai ứng dụng một cửa điện tử trong công tác lãnh, chỉ đạo và giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị. Lĩnh vực VHXH có nhiều đổi mới theo phương châm xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chất lượng dạy và học được nâng lên, số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt cấp quốc gia và thành phố ngày càng nhiều. Toàn phường có 614 hộ nghèo cuối năm 2011 giảm được 561 hộ so với chi tiêu giao, năm 2012 xóa hết 112 hộ nghèo theo chuẩn cũ, trong đó có 39 hộ đặc biệt nghèo, hiện nay phường không còn hộ nhà tạm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố vững mạnh, TTATXH, quốc phòng an ninh luôn ổn định và giữ vững. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hòa Khánh Bắc đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ, ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được. Đồng thời đồng chí Bí thư Quận ủy cũng gợi mở, định hướng cho Đảng bộ phường những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ cần tập trung lãnh đạo phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ. Chủ động tích cực phối hợp với các ngành của phường tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến giáo dục ở bậc học tiểu học và THCS, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, các điểm vui chơi, giải trí. Tập trung lãnh đạo công tác QPAN, quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy. Tại hội nghị sơ kết đã có 11 ý kiến thảo luận và đánh giá sâu sắc, toàn diện, nghiêm túc, khách quan, trung thực trên từng lĩnh vực cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời Hội nghị cũng thảo luận đề ra giải pháp phù hợp, lựa chọn đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)