Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội LHPN phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014

          Hội LHPN phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.

 

          Toàn cảnh Hội nghị

 

          Năm 2014, Hội LHPN phường đã thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", đẩy mạnh các công trình thi đua và mô hình hoạt động Hội gắn với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng phát triển tổ chức Hội, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân. Nhìn chung, các hoạt động đều mang tính chiều sâu, có sức lan tỏa, đổi mới trên các mặt hoạt động công tác Hội; các phong trào hành động cách mạng được duy trì hiệu quả, có nhiều sáng kiến, mô hình đột phá, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

          Với 16 nội dung định hướng trong năm 2015, Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phấn đẩu từ 80 – 85% hội viên được tiếp cận các đề án hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững, đảm bảo công tác phát triển hội viên mới, tổ chức các hoạt động phong trào, tham gia hiệu quả các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, tích cực hưởng ứng "Năm văn hóa, văn minh đô thị" gắn với các công trình thi đua "Phụ nữ Đà Nẵng – Cử chỉ xanh, sống an lành"…

 

          Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

          Dịp này, UBND phường đã tuyên dương, khen thưởng cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc; Hội LHPN phường trao giấy công nhận cho các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

 

                                                                     Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.